Journal of Epidemiology

キービジュアル

Advanced Publication

Progress report of the Tohoku Medical Megabank Community-Based Cohort Study: Study profile of the repeated center-based survey during second period in Miyagi Prefecture

Atsushi Hozawa,Kumi Nakaya,Naoki Nakaya,Tomohiro Nakamura,Mana Kogure,Rieko Hatanaka,Ippei Chiba,Ikumi Kanno,Junichi Sugawara,Eiichi Kodama,Yohei Hamanaka,Tomoko Kobayashi,Akira Uruno,Naho Tsuchiya,Takumi Hirata,Akira Narita,Akito Tsuboi,Toru Tamahara,Akihito Otsuki,Maki Goto,Makiko Taira,Ritsuko Shimizu,Kichiya Suzuki,Taku Obara,Masahiro Kikuya,Hirohito Metoki,Mami Ishikuro,Inaho Danjoh,Soichi Ogishima,Satoshi Nagaie,Naoko Minegishi,Masahiro Hiratsuka,Kazuki Kumada,Ichiko Nishijima,Takahiro Nobukuni,Yumi Yamaguchi-Kabata,Fuji Nagami,Shigeo Kure,Nobuo Fuse,Kengo Kinoshita,Yoko Izumi,Shinichi Kuriyama,Masayuki Yamamoto

Latest Tweets