Journal of Epidemiology

キービジュアル

Advanced Publication

BMI and cardiometabolic traits in Japanese: a Mendelian randomization study

Mako Nagayoshi,Asahi Hishida,Tomonori Shimizu,Yasufumi Kato,Yoko Kubo,Rieko Okada,Takashi Tamura,Jun Otonari,Hiroaki Ikezaki,Megumi Hara,Yuichiro Nishida,Isao Oze,Yuriko N. Koyanagi,Yohko Nakamura,Miho Kusakabe,Rie Ibusuki,Keiichi Shibuya,Sadao Suzuki,Takeshi Nishiyama,Teruhide Koyama,Etsuko Ozaki,Kiyonori Kuriki,Naoyuki Takashima,Yasuyuki Nakamura,Sakurako Katsuura-Kamano,Kokichi Arisawa,Masahiro Nakatochi,Yukihide Momozawa,Kenji Takeuchi,Kenji Wakai

Latest Tweets