Journal of Epidemiology

キービジュアル

Most Accessed

 

Risk Factors for Pancreatic Cancer in China: A Multicenter Case-Control Study

Authors

Zhaoxu Zheng, Rongshou Zheng, Yutong He, Xibin Sun, Ning Wang, Tianhui Chen, Wanqing Chen

J-Stage
 
Share